Privacy statement

RRD Bouwt voor u houdt zich aan de wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring is van toepassing op de bedrijfsactiviteiten van RRD Bouwt voor u. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan de privacyverklaring te accepteren.

Communicatie

Wanneer u een e-mail via het contactformulier van de website naar ons verstuurd, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u in een reactie naar persoonlijke gegevens die voor dat doel bestemd zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren en te achterhalen hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden welke onderdelen worden bezocht en om rapporten over de activiteiten op te stellen. Liever geen cookies? Dan kunt u ze in uw browser verwijderen.

Gegevens bewaren

RRD Bouwt voor u heeft passende maatregelen genomen om contactinformatie en aanmeldgegevens van bezoekers te beveiligen en persoonsgegevens te beschermen. We gaan heel zorgvuldig om met uw informatie en bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Gegevens delen

Zonder toestemming zullen we uw persoonsgegevens niet delen met derden. RRD Bouwt voor u verwerkt alleen persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten. Na toestemming, delen we de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend met derden ter ondersteuning van onze diensten.

Recht tot verwijderen persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie. U heeft het recht de verwerking van uw gegevens te beperken of te verzoeken uw gegevens aan een andere partij over te dragen. U kunt ten allen tijde uw toestemming voor de verwerking van gegevens intrekken. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast naar aanleiding van veranderende wetgeving of eisen. Heeft u vragen over deze privacyverklaring neem dan contact op via info@rrdbouwtvooru.nl.